Duroferon Duretter (100 mg) Tabletter mot jernmangel og jernmangelanemi (100 stk)

Duroferon brukes ved jernmangel og jernmangelanemi.

Duroferon depottabletter er et reseptfritt legemiddel og jernpreparat. Legemiddelet brukes ved jernmangel og jernmangelanemi, og er med på å forebygge mot jernmangel. Tabletten løser ut jernet litt etter litt, og på denne måten tilføres det blodet jevnt over lengre tid. Dette gjør at jernet utnyttes bedre, og risikoen for bivirkninger i form av uvelhet eller magesmerter blir minsket i forhold til vanlige jerntabletter.

Duroferon depottabletter kan brukes av voksne og tenåringer. Kan også brukes av gravide samt under amming, men behandling bør skje i samråd med lege. Anbefalt dosering for voksne/tenåringer er én depottablett morgen og/eller kveld. Ved graviditet tas én depottablett morgen og kveld.

Les pakningsvedlegget før bruk.

199,00 inkl. mva.

Tilgjengelig