Opprett kundeforhold

Velkommen til vårt service tilbud, der vi sender legemidler og andre produkter til deg etter behov. Fyll ut skjemaet nedenfor så godt du kan, så tar vi kontakt med deg for ytterligere informasjon, og avtaler med deg hvilke medisiner vi skal sende deg.

Onboarding
Samtykke *
Samtykke *

Kontakt

Ved utfylling av skjemaet tar vi kontakt med deg på SMS og/eller telefon dersom vi trenger flere opplysninger eller for å avtale bestilling av medisiner.

Levering

Varene sendes hjem til deg med posten. Dersom du ikke er hjemme eller ikke kan ta i mot pakken, vil den kunne hentes på ditt lokale postkontor eller post i butikk.

Kontaktpersoner

Har du spørsmål til utfylling av skjema eller noe annet vedr dette service tilbudet, kan du ta kontakt med Helge Fauskrud (farmasøyt) på [email protected] eller Thomas Andersen (daglig leder) på [email protected]. Du kan når som helst melde deg av dette tilbudet ved å sende en e-post til [email protected].

Konfidensialitet

Når du bestiller reseptvarer vil informasjon om reseptene bli lagret i apotekets journalsystem i henhold til krav i Apotekloven og Lov om helsepersonell.

Vi lagrer fødselsnummer, pasientnavn, kjønn, navn på rekvirent, varenavn, og dosering som er hentet fra resepten som legen har skrevet ut. I tillegg lagrer vi andre opplysninger du har gitt samtykke til, som dette skjemaet. Informasjon om egenandelsfritak hentes fra NAV. Dersom refusjon forutsetter et vedtak hos Helfo vil apoteket ta kontakt med Helfo for å få opplysning om dato og eventuelle begrensninger i et vedtak. Dette blir lagret i apotekets journalsystem. I tillegg lagrer vi dokumentasjon på apotekets faglige vurderinger, pris på produkt og eventuelle endringer vi gjør på resepter som følge av faglige vurderinger.

Navn på vare og pris vil i tillegg lagres i vårt logistikk- og økonomisystem. Utover dette vil navn på reseptvarer bli anonymisert i andre systemerer. Det er kun farmasøyter og personer med taushetsplikt som får tilgang til reseptopplysninger i forbindelse med håndtering av din reseptbestilling og disse opplysningene ligger ikke tilgjengelig for andre.